banner
header_menu
หน้าเเรก ::  เข้าสู่ระบบ :: สำหรับผู้ดูเเลระบบ ::สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

คำถามที่พบบ่อย
ลำดับ
หัวข้อคำถาม
ผู้สอบถาม
เวลาตอบ
1 การตีพิมพ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา 5777404736 01-12-2018 09:01:10
2 สมัครทัน 90 ปี ออนไลน์แล้วเด้งออกหน้า login 5871445421 01-12-2018 09:02:58
3 เข้าสู่ระบบไม่ได้ 5874772130 27-11-2018 09:24:06
4 ไม่สามารถ download ฟอร์ม สรุปประเด็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ ได้ 6074853930 23-11-2018 15:13:39
5 ระดับการศึกษาใน Application form ไม่ถูกต้อง 5877612038 20-11-2018 14:32:48
6 นิสิตเปลี่ยนชื่อ แต่ในระบบขอรับทุนยังเป็นชื่อเดิมอยู่ 5877612038 19-11-2018 16:18:22
7 ไม่มีชื่อในระบบ 5882001063 19-11-2018 16:18:42
8 ไม่มีชื่อในระบบ 5882001063 19-11-2018 16:18:42
9 ชื่อใน Application form เป็นชื่อเก่า แต่เปลี่ยนชื่อแล้วค่ะ 5877612038 19-11-2018 16:19:32
10 นิสิตเปลี่ยนชื่อ แต่ในระบบขอรับทุนยังเป็นชื่อเดิมอยู่ 5784477627 16-11-2018 16:33:01
11 นิสิตเปลี่ยนชื่อหลังจากได้รับการอนุมัติหัวข้อ 5784477627 16-11-2018 16:32:57footer

คำถามที่พบบ่อย | ติดต่อสอบถาม | ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย