เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้สมัคร
Applicant Login

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
Citizen ID or Passport ID*
ไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ
Without space and extra symbols
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
Contact No *
เพียง 1 เลขหมายเท่านั้น โดยไม่ต้องเว้นวรรค และไม่ต้องมีเครื่องหมายใดๆ
Only 1 Number, without space and extra symbols
รหัสยืนยัน
Security Code *
ตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก ไม่เหมือนกัน
Case sensitive
 
โปรดกรอกข้อมูลในหน้านี้ให้ครบถ้วน เพราะจะเป็นข้อมูลสำหรับเข้าระบบเพื่อทำรายการในครั้งต่อๆ ไป
และจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ได้อีก
Please fill in completely. All of information in this page could not be edit and will be used to login next time.

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 0-2218-3502-5
if you have any question , please call 0-2218-3502-5